Phòng, chống ma túy & các chất gây nghiện

Phòng, chống ma túy & các chất gây nghiện

Tóm tắt khóa học

  • Cách nhận diện các chất ma túy gây hại
  • Hiểu đúng cơ chế gây nghiện của các chất ma túy
  • Bí quyết để tránh xa ma túy và các chất gây nghiện
  • Kỹ năng thoát hiểm khi bị người nghiện tấn công

Hình ảnh đào tạo

Hỗ trợ online
 
Chat
 
Hỗ trợ online
+